Thứ Năm Tuần II Thường Niên: Kho tàng quý giá

Thái Hà (18.01.2018) – Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. (Mc 3,7-12)

Ảnh minh họa (Google)

Lần nọ, đang đi qua sa mạc, bỗng nhiên một con lạc đã ngã quỵ làm đổ bạc vàng ra cát. Quốc vương cho phép đoàn tùy tùng tự do nhặt số bạc vàng làm của riêng. Ông tiếp tục lên đường và biết được rằng người hầu cận trung thành nhất luôn theo sau chân mình. Người hầu trả lời nhà vua lý do anh không ở lại nhặt vàng rằng: Bệ hạ là kho tàng quý giá nhất của thần.

Động cơ nào khiến đông đảo dân chúng, cả người Do Thái lẫn người ngoại, lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu từ miền Galilê và các vùng khác? Tin Mừng cho thấy rõ vì Đức Giêsu “đã chữa lành nhiều bệnh nhân”, nên chúng đến với Người cũng với mong muốn được chữa lành bệnh và nhiều động cơ vụ lợi khác.

Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta đến với Chúa vì những ham muốn có tính cách trần thế. Bản tính ích kỷ khiến chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình mà quên đi người khác. Tệ hơn nữa, nhiều khi chúng ta coi Thiên Chúa như một nguồn lợi, một cái kho để khai thác hơn là để tôn kính và tỏ lòng biết ơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng kho tàng quý giá nhất của chúng ta con là chính Chúa. Chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đích thực của đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.