Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: Đến

Thái Hà (28.03.2019) – Triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. (Lc 11,14-23)

Ảnh minh họa (Google)

Khi Đức Phật giơ ngón tay chỉ về phía mặt trăng, ngài muốn ám chỉ rằng: Ngài chỉ là đường hướng dẫn đến Chân lý chứ không phải là chính Chân lý.

Đức Giêsu không chỉ vào mặt trăng như Đức Phật, Người chỉ vào chính mình. Người nói Người là con Thiên Chúa. Người không là đại diện của Thiên Chúa, nhưng chính là Thiên Chúa. Bởi vậy, sự hiện diện của Người chính là “Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa” nhân loại. Nhiều người đã tin những một số lại không.

Trong cuộc sống hằng ngày, không ít lần chúng ta bị lòng ghen ghét, đố kỵ và cứng tin làm lu mờ con mắt của chính mình. Lời đã cư ngụ giữa thế gian mà chúng ta chẳng thấy. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy ý thức rằng: Người đang hiện diện giữa thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chuá, trong thân phận thụ tạo bất toàn, chúng con không thể tượng tận mọi diễn tiến cuộc đời. Xin củng cố lòng tin chúng con, để dầu trong gian truân thử thách, chúng con vẫn có thể nhận biết Chúa và triều đại Chúa đang ngự giữa chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.