Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: Dựa vào ai để trừ quỷ

Thái Hà (24.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêngiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Sâtn cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được. Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêngiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêngiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ. Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là  nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”. (Lc 11,14-23)

Thử thách Thiên Chúa là một điều vô cùng ngu ngốc. “Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống”. Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng, biết chúng ta muốn gì và làm gì. Đôi lúc chúng ta muốn xin Thiên Chúa điều gì là muốn Ngài ban tức khắc và ban theo ý của mình. Một cách vô tình ta đã ra điều kiện cho Thiên Chúa, thử thách quyền năng của Ngài. Thiên Chúa biết rõ điều chúng ta cần, và đâu là điều tốt nhất cho chúng ta. Phân chúng ta, hãy đến với Thiên Chúa trong cầu nguyện với tâm tình phó thác của một con Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức rằng Mùa Chay là cơ hội để chúng con nhìn lại những tư tưởng, lời nói và những việc chúng con đã làm. Để rồi điều chỉnh lại nhưgnx gì mà chúng con đã không làm theo thánh ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Lời Chúa là cuộc sống.