Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: Niềm xác tín

Thái Hà (16.03.2023) – Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. (Lc 11,14-23)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện ĐỨc Giêsu trừ một tên quỷ câm. Sau khi quỷ đã bị trục xuất rồi thì đám đông rất ngạc nhiên. Thế nhưng, lại có hai lối nhìn khác nhau về hành động trừ quỷ của Đức Giêsu. Những người không tin vào quyền năng của Người thì cho rằng: Đức Giêsu đã dựa vào thế quỷ vương Beendêbun mà trừ; còn một vài kẻ khác thì lại muốn thử Người bằng cách đòi xem thấy một dấu lạ từ trời.

Đức Giêsu đã trả lời họ rằng: “Nếu tôi dựa thế Beendêbun mà trừ quỷ thì con cái của các ông dựa thế ai mà trừ?”, “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho chúng ta thấy rằng: quyền năng của Đức Giêsu có thể phá tan những điều xấu ác đang gây hại đến sự sống trọn vẹn của con người. Như thế, Tin Mừng mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào quyền năng cứu độ của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
C
hấm nối chấm…