Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Gốc tích Đấng Cứu Thế

Thái Hà (17.12.2020) – Vậy, từ Ápraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời. (Mt 1,1-17)

Sinh ra và lớn lên trong cuộc đời, ai cũng có một nguồn gốc và lịch sử riêng. Chẳng hạn, trước khi nhận ai vào một công ty hay tổ chức nào đó, người tuyển dụng cũng cần ứng viên khai lý lịch để biết thông tin cuộc đời của họ như thế nào.

Mở đầu Tin Mừng, thánh Matthêu trình bày gia phả của Đức Giêsu. Điều này nói với nhân loại chúng ta rằng: Đức Giêsu – Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang trông đợi, Đấng mà các ngôn sứ trong Cựu Ước đã loan báo – là một con người lịch sử.. Người có nguồn gốc từ một gia đình nhân loại cụ thể. Nói cách khac, Người cũng được sinh ra và lớn lên như bao người khác. Cho nên, Người cũng mang trong mình thân phận và vận mạng của kiếp người chúng ta. Và Người mời gọi chúng ta làm cho đời sống này luôn đong đầy yêu thương và hy vọng về Nước Trời mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa sai Con Một giáng trần làm Đấng Cứu Thế muôn dân. Xin giúp chúng con biết cộng tác trong chương trình cứu độ của Chúa ngõ hầu đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…