Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Ơn gọi và sứ mạng

Thái Hà (19.12.2019) – Sứ thần bảo: “Này ông Dacaria, Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan”. (Lc 1,5-25)

Chân phước Charles Cornay đã từ bỏ gia đình để đi theo tiếng Chúa mời gọi. Suốt cuộc đời, ngài đã dấn thân và phục vụ, nhằm làm chứng cho những giá trị cao đẹp và vĩnh hằng của Nước Thiên Chúa. Cuối cùng, ngài đã chịu tử đạo với án lăng trì tại Sơn Tây, Bắc Việt.

Bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện sứ thần truyền tin cho ông Dacaria, và việc bà Êlisabét mang thai ông Gioan – vị tiền hô của Đấng cứu thế cách lạ lùng. “Gioan” có nghĩa là “Chúa ban ơn”. Giống như các ngôn sứ thời Cựu Ước, Gioan cũng được trao cho một sứ mạng, nhằm “đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.

Theo cái nhìn đức tin, việc chúng ta vào trần gian này không do bởi ngẫu nhiên hay chủ đích của một người, nhưng là thánh ý Thiên Chúa. Khi đưa chúng ta vào cuộc lữ hành trần gian. Thiên Chúa cũng trao cho mỗi người một sứ mạng để thi hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con luôn mang trong mình một sứ mạng. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con có đủ nghị lực làm chứng cho Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.