Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: Bánh hằng sống

Thái Hà (21.04.2021) – Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. (Ga 6,44-51)

“Ta là bánh hằng sống”

Có một Hồng y viết lại một kinh nghiệm của mình khi ở tù: “Những người tù biết có Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở giữa trại tù với họ. Chính Người an ủi, xoa dịu những đau khổ thể xác và tinh thần; chính Người thêm can đảm chịu đựng cho họ. Sự hiện diện thinh lặng của phép Thánh Thể biến đổi họ một cách lạ lùng. Nhiều người Công giáo trở lại sống đạo đức hơn; nhiều anh em không Công giáo tìm hiểu Phúc âm và lãnh phép Thánh tẩy trong tù, hoặc sau lúc được tự do…”

Nơi bí tính Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa Giêsu dưới những hình bánh biểu thị ý nghĩa sâu xa nhất trong sứ vụ của Người, đó là Người vẫn hiện diện giữa con người như tấm bánh được bẻ ra và ban tặng cho chúng ta, nhờ thế mà chúng ta có thêm sức mạnh trên hành trình tiến về cuộc sống vĩnh cửu.

Khi thờ phượng Thánh Thể dưới hình bánh, chúng ta được mời gọi trở nên giống như Chúa, nghĩa là trở thành tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của anh chị em sống quanh chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết quên mình phục vụ anh em. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…