Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: Chủ động đáp trả

Thái Hà (14/04/2016) – Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?” Ông Philipphê đáp: “Nếu ngài tin hết lòng thì được”. Viên thái giám thưa: “Tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa”. Ông truyền dừng xe lại. Ông Philipphê và viên thái giám, cả hai cùng xống chỗ có nước, và ông Philipphê làm phép rửa cho ông quan. (Công Vụ Tông Đồ 8,36-38)CGS chiu phep rua

Trong bối cảnh của đoạn kinh thánh hôm nay, nếu tôi là Thánh Philipphê, tôi có thể viện hàng trăm cái cớ để không làm phép rửa cho viên thái giám vào lúc đó. Tôi sẽ nói rằng ông ta cần hiểu biết giáo lý sâu xa hơn, hoặc viện lý do nước ở đó quá lạnh, hoặc hành trình sẽ bị trễ. Nếu tôi dùng những lý do trên để từ chối, có thể tôi đã đánh mất cơ hội để Thần Khí Thiên Chúa ngự trị và đổ tràn ân sủng của Người trên viên thái giám ấy.

Mỗi giây phút chúng ta đang sống tràn đầy ân sủng và cơ hội Chúa ban. Thánh Philipphê đã biết tận dụng cơ hội mà nhanh chóng xuống xe làm phép rửa trước lời đề nghị của viên thái giám. Sự tự phát của Thánh Philipphê và của viên thái giám ấy phải chăng chính là những hành động đáp trả lại những thôi thúc của Chúa Thánh Thần bên trong hai ông. Thiên Chúa thúc đẩy bên trong, còn con người được mời gọi chủ động đáp trả lại lời mời gọi đó một cách nhanh chóng.

Khi nhìn lại bản thân mình, tôi nhận ra sự chần chừ, ù lì của tôi có lẽ đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để Thánh Ý Chúa được thực hiện qua tôi.

Claire J. King

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sự không ngoan để con biết sử dụng thời giờ Chúa ban để thực hiện Thánh ý Chúa qua các hoạt động hằng ngày trong cuộc sống.

Quyết tâm: Nhạy bén và chủ động đáp ứng nhu cầu của người chung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.