Thứ Năm Tuần III Thường Niên: Đong đấu nào thì nhận lại đấu ấy

Thái Hà (27.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt tỏng thùng hay dưới gầm giường chăng. Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao. Vì chẳng có gì dấu kín mà chẳng tỏ lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hày nghe”. Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các người bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”. (Mc 4,21-25)

Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh đến thái độ của việc lắng nghe Lời Chúa. Chúng ta đến với Lời Chúa bằng một thái độ như thế nào thì chúng ta sẽ nhận được kết quả như vậy. Khi chúng ta yêu mến lời Chúa, quyết tâm để Lời Chúa trở thành ánh sáng hướng dẫn cuộc đời, thì chắc chắn, chúng ta sẽ được biến đổi và trổ sinh hoa trái, “vì ai có, sẽ được cho thêm”. Và ngược lại, những hạt Lời Chúa mà ta lãnh nhận sẽ bị chôn vùi đi nếu ta không thực hành chúng trong cuộc đời mình.

Do đó, Tin Mừng hôm nay vừa là một lời mời gọi để chúng ta tin tưởng, gắn bó với Lời Chúa, vừa là một câu hỏi chất vấn bản thân: Lời Chúa chiếm vị trí nào trong những chọn lựa của tôi? Tôi đã thực sự mở lòng ra trước lời mời gọi của Lời Chúa hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xác tín ràng Lời Chúa chính là ánh sáng chiếu rọi bước đường con đi, là đường dần chúng con vào sự sống đích thực. Xin Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con, từ đó chúng con có thể trở thành ánh sáng và muối men giữa một thế giới ít nhiều thiếu vắng niềm tin vào Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.