Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: Bỏ lỡ cơ hội

Thái Hà (30.03.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó, các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống”. (Ga 5,31-47)

Image result for (Ga 5,31-47)
Ảnh minh họa (Google)

Người ta thường nói: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nắm bắt được thời cơ- thiên thời- là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự thành công. Thực tế cho thấy, nhiều người, vì không biết tận dụng thời cơ, nên đã rơi vào thất bại đáng tiếc, dù họ có rất nhiều điều kiện thuận lợi.

Mọi người đều khát khao gặp Đấng cứu độ để được sự sống đời đời. Qua Kinh Thánh, người Do Thái được Thiên Chúa ưu ái cho biết Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện trong dân tộc của họ. Vì thế, họ đã kiên nhẫn chờ đợi Người suốt cả hàng ngàn năm.

Tuy nhiên, chỉ vì thành kiến sai lầm và cố chấp không chịu tin, nên khi Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ đích thực đến, họ không nhận ra, nên đã bỏ lỡ cơ hội để gặp gỡ và yêu mến Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng đôi mắt tâm hồn để nhận ra Chúa đang đến với con nơi những người nghèo khổ, thấp kém xung quanh con, để qua họ, con yêu mến Chúa và đạt được sự sống vĩnh cửu với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.