Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: “Làm chứng”

Thái Hà (31.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?” (Ga 5,31-47)

Có khi nào bạn trách những người Do Thái năm xưa sao quá cứng lòng sau khi đã được nghe biết bao nhiêu điều mà Chúa Giêsu đã rao giảng, cũng như đã chứng kiến biết bao nhiêu việc lạ thường mà Người đã làm trong cuộc đời rao giảng công khai của mình? Xin hãy giành ít phút để nhìn lại mình trước khi bạn kết án họ.

Bạn đã được rửa tội và đã được biết Thiên Chúa ngay khi còn tấm bé, nhưng thử hỏi đức tin của bạn ngày hôm nay đã vững vàng chưa? Hay cũng như những người Do Thái năm xưa, bạn phải cần thêm “bằng chứng” mới có thể tin vào tình yêu của Người?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để dù cuộc đời có nhiều gian khó, chúng con vẫn luôn tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài trên cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.