Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: Lời chứng

Thái Hà (04.04.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật”. (Ga 5,31-47)

Ảnh minh họa (Google)

Xưa trong sa mạc, dân Do Thái đã không nghe theo lời Thiên Chúa chỉ dạy qua ông Môsê, nên đã đi vào con đường lầm lạc, thờ lạy những ngẫu tượng do con người tạo ra, thay vì phải thờ lạy chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Những người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay, cũng giống như cha ông họ, đã không tin vào Đức Giêsu. Thế nên, Người phải đưa ra những lời chứng để biện hộ cho lời nói, việc làm của Người như: lời chứng của Gioan Tẩy Giả, những công việc Cha giao mà Người đã hoàn thành, và cuối cùng là lời chứng của Chúa Cha. Tuy vậy, những lời chứng trên đây đã trở nên vô ích đối với những ai không có lòng yêu mến và tìm vinh quang Thiên Chúa, mà chỉ tôn vinh lẫn nhau. Đức Giêsu đã phải chấp nhận sự từ khước này, sự từ khước mà sau cùng sẽ dẫn Ngài đến cái chết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết rằng chứng cứ tuyệt hảo, hiệu quả nhất về Thiên Chúa chính là lời chứng của đời sống tin, cậy, mến trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.