Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: Tin vào Đức Giêsu

Thái Hà (18.03.2021) – Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. (Ga 5,31-47)

Tin mừng hôm nay là lời đáp trả của Đức Giêsu trước những lời vu khóng và chỉ trích của người Do Thái. Họ cho rằng Người đã vi phạm luật ngày Sabát và mắc tội phạm thượng.

Đức Giêsu cho biết Người là ai và có quyền năng thế nào. Người viện dẫn và giải thích Sách Thánh để họ nhận ra Người, bắt đầu với lời xác quyết của ông Gioan đến những chứng từ trong Luật Môsê và qua các phép lạ Người làm. Tuy nhiên, họ đã không nhận ra Ngôi Lời của Thiên Chúa đang ở giữa họ, vì lòng họ còn u tối nặng nề bởi câu nệ vào Luật Cũ.

Là Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng niềm tin vào Đức Giêsu là điều cốt yếu để con người được cứu độ. Tin vào Người là tuân giữ những lời Người dạy. Sống lời Người sạy không gì khác hơn là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp lòng tin của chúng con được vững mạnh. Xin biến đổi tâm hồn chúng con trở nên thửa đất mầu mỡ để Lời của Chúa cư ngụ và triển nở. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm..