Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng: “Lưỡi ông mở ra”

Thái Hà (23.12.2021) – Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 

Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,57-66)

Khi nghi ngờ Lời Thiên Chúa, ông Dacaria đã không thể nói được, cho đến khi ông thực hiện Lời Thiên Chúa phán mà đặt tên cho con trẻ là Gioan, ông lại có thể nói được để chúc tụng Ngài. Điều này cho chúng ta thấy bao lâu con người còn nghi ngờ Lời Thiên Chúa là bấy lâu tâm hồn con người còn bị sự dữ chế ngự, tâm hồn chay cứng để có thể cất lên lời ca tụng Người, càng không thể thi hành sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó. Như thế, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn biết đón nhạn và thi hành điều Chúa muốn nơi ta, để rồi cũng như ông Dacaria, chúng ta mở miệng ca tụng ngợi khen Chúa và loan báo Tin Mừng của Người đến khắp mọi nơi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con vững lòng tin trông cậy vào Lời Chúa trong mọi nơi mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Xin cũng cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn Chúa ban, để can đảm dấn bước đến muôn phương, rao truyền Tin Mừng của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.