Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh: Đón nhận

Thái Hà (26.04.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nó với các môn đệ rằng: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai đến là đón nhận Thầy”. (Ga 13,16-20)

Ảnh minh họa (Google)

Sách Giôna kể lại câu chuyện dân thành Ninivê phạm tội làm mất lòng Chúa. Vì thế, Thiên Chúa sai ngôn sứ Giôna đến cảnh báo cho dân thành. Toàn dân trong thành tin và đón nhận lời ông Giôna cảnh báo. Dân thành sám hối và Thiên Chúa không giáng phạt họ.

Bài giảng Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Bữa Tiệc Ly. Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ để dạy các ông bài học yêu thương và phục vụ. Sau đó, Người mời gọi các ông hãy biết đón nhận những kẻ được Người sai đến.

Là Kitô hữu, những người đã nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được gia nhập vào cộng đoàn Hội Thánh. Trong cộng đoàn đó, có những người lãnh đạo thay mặt Chúa để hướng dẫn đời sống đức tin chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy vui vẻ đón nhận, tin tưởng vào các vị đại diện của Chúa; vì qua các Ngài chúng ta gặp gỡ và lãnh nhận dồi dào ơn Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tôn trọng, kính mến và vâng phục những vị đại diện Chúa nơi trần gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.