Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh: Tôi tớ không trọng hơn chủ

Thái Hà (12.05.2022) – Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.  Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp Người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. (Ga 13,16-20)

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các tông đồ của Người rằng nếu các ông biết và thực hành điều Chúa dạy thì các ông sẽ có phúc. Ai cũng muốn mình là người thừa hưởng phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng chẳng mấy ai có được điều này. Bởi vì họ không biết, cũng có nhiều người biết, nhưng lại không muốn thực hành. Có hai điều kiện để có thể lãnh nhận phúc lành, đó là biết và thực hành. Nhưng ta phải biết điều gì để mà thực hành?

Thứ nhất, biết rằng: tôi tớ không trọng hơn chủ. Nghĩa là mỗi người hãy biết đặt mình vào vị trí của người tôi tớ. Như Đức Giêsu là Chúa và là Thầy mà đã coi mình là tôi tớ để rửa chân cho các tông đồ. Người phán: Ta không đến để được phục vụ nhưgn là để phục vị mọi người. Thứ hai, hãy thực hành như vậy. Hãy làm như Chúa Giêsu đã làm. Liệu chúng ta có đang biết và đang làm điều Chúa Giêsu đã làm?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cho chúng con biết con đường đạt được hạnh phúc là khiêm tốn hạ mình phục vụ Chúa trong tha nhân. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để thi hành điều Chúa dạy chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.