Thứ Năm Tuần IV Thường Niên: Chứng nhân khó nghèo

Thái Hà (04.02.2021) – Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (Mc 6,7-13)

Khoảng đầu thế kỷ XIII, Giáo hội sa sút nghiêm trọng. Hàng giáo sĩ sống xa hoa và bê bối, trong khi nhiều nhóm lạc giáo nổi lên. Giữa bối cảnh đó, thánh Phanxicô và thánh Đa Minh xuất hiện. Với lời giảng và đời sống khó nghèo triệt để theo Tin Mừng, các ngài đã lôi kéo được nhiều người trở lại đạo.

Trước khi sai các môn đệ ra đi, Đức Giêsu đã chỉ thị các ông phải nên như những người nghèo. Các ông phải hạn chế những tiện nghi cuộc sống, ngay cả những nhu cầu cấp thiết như lương thực, hay bao bị hay tiền giắt lưng. Nhờ đó, các môn đệ được thanh thoát, không bị ráng buộc trước vật chất của cái, và hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Chúa khi ra đi loan báo Tin Mừng.

Trong xã hội chạy theo vật chất ngày nay, Đức Giêsu vẫn mời gọi chúng ta trở nên những môn đệ nghèo khó, biết phó thác cho sự quan phòng của Chúa, từ đó làm chứng cho Tin Mừng giữa thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn luôn gắn bó với Ngài một cách mật thiết. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…