Thứ Năm Tuần IV Thường Niên: Người được sai đi

Thái Hà (01.02.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm mười hai lại và bắt đầu sai đi từ hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. (Mc 6,7-13)

Ảnh minh họa (Google)

Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân đã khẳng định: “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất là ơn gọi làm tông đồ” (TĐ, số 2), do đó, người giáo dân “có bổn phận và quyền làm tôg đồ” (TĐ, số 3)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu sai nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Các ông được gọi là các tông đồ để tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu trên trần gian, sứ mạng rao giảng Tin Mừng và trừ quỷ. Đồng thời, các ông cũng phải yêu thương mọi người, không phân biệt màu da, sắc tộc và ngôn ngữ.

Ngày nay, qua Giáo hội, Chúa cũng đang mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành Tông đồ của Chúa, đem tình thương và ơn cứu độ đến cho nhân loại. Để thực sự thuộc trọn về Chúa, chúng ta cần biết loại bỏ những rào cản thế tục. Đồng thời, biết vun trồng các nhân đức tốt lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con mong được sai đi để thắp sáng cuộc đời mọi người, biến những vui buồn chóng qua thành hạnh phúc đời đời. Xin Chúa chúc lành cho ước nguyện của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.