Thứ Năm Tuần IV Thường Niên: Sứ vụ của các môn đệ

Thái Hà (01.02.2024) – Các tông đồ đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn hối cải. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (Mc 6,7-13)

Cực thủ tướng Anh Margaret Thatcher nói: “Hãy lên kế hoạch công việc cho ngày hôm nay, và cho mỗi ngày, rồi thực hiện kế hoạch đó”.

Đức Giêsu sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ. Khi bắt tay làm việc, ai cũng lên kế hoạc cho riêng mình. Nhưng các môn đệ của Đức Giêsu ra đi và hành động theo kế hoạch của Người. Họ thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng và trừ quỷ. Loan báo Tin Mừng là việc của Đức Giêsu, nay được coi là công việc của Nhóm Mười Hai. Được “sai đi từng hai người một”, các Tông đồ cộng tác với nhau để thi hành sứ vụ Đức Giêsu trao phó, chứ không theo ý riêng của mỗi cá nhân.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta cùng với các Tông đồ thi hành sứ vụ của Đức Giêsu. Ơn gọi của mỗi Kitô hữu là làm triển nở Lời Chúa trên mặt đất này theo bậc sống của mình. Sứ vụ ấy không được khép kín trên mình hay theo một tiêu chuẩn nào khác mà phải cùng nhau cộng tác thi hành kế hoạch của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác với nhau để Tin Mừng loan đến tận cùng cõi đất. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…