Thứ Năm Tuần IV Thường Niên: Thanh thoát

Thái Hà (30.01.2020) –  Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. (Mc 6,7-13)

(Ảnh internet)

Người nào tin tưởng vào bản thân sẽ hư mất. Người nào tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ làm được mọi sự. (Thánh Alphonsus Ligouri).

Được Đức Giêsu sai đi giảng dạy, Nhóm Mười Hai nhận chỉ thị về hành trang của người môn đệ (phải có tinh thần sống đơn sơ và thái độ không gắn bó với những gì không hoàn toàn cần thiết). Đức Giêsu còn khuyên các ông chấp nhận lòng hiếu khách của người ta, hoặc ra đi nếu người ta không đón tiếp vfa nghe lời các ông. Thánh Máccô tóm kết hoạt động của Nhóm Mười Hai, rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trừ quỷ, xức dầu cho bệnh nhân và chữa họ khỏi bệnh, nghĩa là nối dài chính hoạt động của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống hằng ngày của con giữa muôn người là lời chứng sống động về một Thiên Chúa tình yêu. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.