Thứ Năm Tuần IX Thường Niên: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (08.06.2023) – Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (Mc 12,28b-34)

Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói rằng: “Tình yêu là loại quả bốn mùa, và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.” Điều này cho thấy rằng, tình yêu trải rộng và lan tỏa đến khắp mọi nơi, và bất cứ ai cũng có thể sống tình yêu trong cuộc đời của mình.

Nhân dịp có một người trong nhóm luật sĩ hỏi về điều răn cao trọng nhất giữa vô số luật lệ của người Do Thái lúc bấy giờ, Đức Giêsu đã chỉ ra cho ông biết điều răn cao trọng nhất chính là mến Chúa, yêu người. Thật vậy, chính tình yêu Thiên Chúa và tha nhân làm nên bản chất đời sống của người Kitô hữu đích thực qua mọi thời đại.

Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta nhận ra điều răn căn bản nhất của lề luật: đó chính là lòng mến Chúa, yêu Người, chứ không phải hệ tại những cử chỉ thờ phượng và thái độ chỉ giữ luật bên ngoài mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tằng lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em nơi chúng con, ngõ hầu chúng con có thể thở thành người Kitô hữu đích thực giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…