Thứ Năm Tuần IX Thường Niên: Mến Chúa, yêu người

Thái Hà (08.06.2017) – Một kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. (Mc 12,28b-34)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Con người là sinh vật có xã hội tính, tức là có nhu cầu sống chung với nhau. Tuy nhiên, vì con người còn có tự do, nên để sống chung hòa thuận, mỗi quốc gia hay tập thể cần có luật quy định các bổn phận và trách nhiệm của mỗi người, để không ai đụng chạm và gây mất lòng người khác.

Thời Đức Giêsu, nước Do Thái có hàng trăm khoản luật khác nhau, và họ không biết điều nào là quan trọng nhất. Vì thế hôm nay ông luật sỹ hỏi Đức Giêsu một câu hóc búa: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. Đức Giêsu đã trả lời rằng: Hai giới luật quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Như vậy, cốt lõi của mọi điều luật là lòng yêu mến. Mến Chúa yêu người tuy là hai giới răn khác nhau nhưng lại không hề tách biệt nhau.

Cách sống đạo của nhiều Kitô hữu ngày nay làm cho người ta ngộ nhận đạo Công Giáo là một hệ thống những giới răn phải giữ, chứ không phải là đạo tình yêu: Yêu Chúa và yêu người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con giữ trọn điều răn mến Chúa yêu người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.