Thứ Năm Tuần IX Thường Niên: Yêu người

Thái Hà (04.06.2020)  – Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12,28b-34)

“Yêu người như chính mình”

Ông lão ăn mày chìa đôi bàn tay lở loét trước anh thanh niên để xin ăn. Cậu thanh niêm bối rối lục hết túi này túi nọ mà không có gì cho ông lão. Cậu chân thành nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ông lão, từ từ nâng đôi bàn tay của ông và nói: “Ông ơi, cháu chẳng có gì cho ông cả!”. Ông lão rưng rưng: “Vậy là cháu đã cho lão rất nhiều rồi”.

Cậu thanh niên đã không có gì giúp ông lão ăn xin bất hạnh. Nhưng, tình thương của cậu đã làm cho ông lão cảm thấy lòng ông được no thỏa và hạn phúc hơn.

Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài, và muôn vật. Mọi sự đều thuộc quyền của Người. Vì thế, việc con người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự mới là điều cao quý. Thiên Chúa thì cao cả và vô hình đối với con người. Tuy nhiên, mọi người, dù là tội nhân hay công chính, đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, cách tốt nhất để chúng ta yêu mến Thiên Chúa, là yêu thương tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lối sống vụ hình thức khiến con người dễ xa lìa Chúa và xa lìa nhau. XIn cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa và thương người cách chân thật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.