Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Luật vàng

Thái Hà (09.03.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó”. (Mt 7,7-12)

Image result for (Mt 7,7-12)
Ảnh mình họa (Google)

Rabbi Hilel nói với những người xin học đạo: “Những gì anh không thích thì đừng làm cho người khác, đó là tóm tắt về luật”. Khổng Tử nói với một đệ tử: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” nghĩa là điều minh không thích thì đừng làm cho người khác. Aristotle cũng dạy: “Đừng áp đặt lên người khác điều bạn không thích”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi con người không chỉ sống theo những nguyên tắc luân lý bình thường như trên mà còn hướng đến một lối sống tích cực hơn. Đức Giêsu đưa ra luật vàng: “Điều gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho người ta trước”.

Đây là cốt lõi và nét đặc trưng của Kitô giáo. Xã hội sẽ chưa hoàn hảo nếu như ta chỉ dừng lại ở mức độ “đừng làm điều ác”. Chỉ khi chúng ta bắt tay thực hiện những điều lành, điều mà ta muốn người khác làm cho mình, lúc đó xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, và là dấu chỉ Nước Trời đang đến.

Cầu nguyện: Lạy chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống yêu thương, tha thứ, quảng đại như Chúa mong muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.