Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Nhận biết Chúa

Thái Hà (22.02.2018) – Khi ấy ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16,13-19)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Patrick, vị thánh nổi tiếng người Ailen nói: Chúa đã khai sáng cho sự vô tín của tôi, mặc dù rất muộn màng. Với tất cả tâm hồn, tôi đã trở về với Chúa là Thiên Chúa tôi, Đấng đã đoái đến phận thấp hèn của tôi, dủ thương tuổi trẻ vô tri của tôi và gìn giữ tôi trước khi tôi nhận biết Người, và trước khi tôi biết phân định.

Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ Người là ai, ông Phêrô đã tuyên xưng niềm tin của mình cách mạnh mẽ. Với Phêrô, Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thế nên, Đức Giêsu đã chuẩn nhận cho niềm tin của Phêrô. Niềm tin ấy có được không bởi sức người phàm, nhưng bởi ơn ban của Thiên Chúa.

Thánh Phêrô được diễm phúc đi theo Đức Giêsu và sống cùng Thầy. Nhờ ơn Chúa giúp, thánh nhân có sự hiểu biết và xác tín về Đức Giêsu. Bởi thế, thánh nhân dám làm chứng cho Thầy. Cụ thể, ngài sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Thầy, dẫu đã có lúc sợ hãi và trốn chạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được hiểu biết Ngài và dám sống cho Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.