Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Thiên Chúa tốt lành

Thái Hà (05.03.2020) –  “… Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho những kẻ cầu khẩn Người”. (Mt 7,7-12)

Thiên Chúa ban điều tốt lành cho kẻ kêu xin Người

Mọi tín hữu đều xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành: tốt lành vì Ngài là Đấng Sáng Tạo, Quan Phòng và Cứu Độ của hết thảy mọi người. Sự Sống con người luôn mang chiều kích thần linh, vì có nguồn gốc thần linh, hiện sinh thần linh và cùng đích thần linh. Như thế, đời sống trần thế và sự sống vinh phúc của con người luôn ở trong tương quan ân tình với Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu về sự nhân lành của Thiên Chúa qua hình ảnh người Cha. Có cha mẹ nào lại không quan tâm, chăm lo, và mong điều tốt lành nhất cho con cái? Dẫu sao, tình phụ tử trần gian đều ít nhiều có sự bất toàn. Chỉ có tình phụ tử phổ quát của Thiên Chúa là tuyệt hảo. Ngài luôn quan phòng và mong điều tốt lành nhất cho mọi người.

Vì Thiên Chúa luôn chăm lo điều tốt lành nhất cho mỗi người nên lời cầu xin của chúng ta chính là lời khấn xin cho được biết thánh ý của Ngài. Như thế, hiệu quả với lời cầu nguyện không chỉ tùy thuộc vào ý muốn và sự kiên trì, mà còn ở nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa. Bạn có tin rằng Thiên Chúa chăm lo cho bạn còn tốt hơn việc bạn tự chăm lo cho chính mình?

Cầu nguyện: Xin cho con luôn vững tin vào sự quan phòng của Ngài. Amen.

 Trích: Sống Lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.