Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: Thi hành ý Chúa

Thái Hà (06.12.2018) – Ai nghe những lời Thầy nói mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (Mt 7,21.14-27)

Ảnh minh họa (Google)

Trong mười năm lặn lội xin tiền để in tập kinh thiền Sutra đầu tiên cho dân Nhật, Tetsugen gặp cảnh dân chúng điêu đứng do lụt lội. In kinh là gầy dựng một tinh thần suy tư tôn giáo, nhưng Tetsugen không đành lòng đem tiền in kinh. Ông bỏ hết tiền cứu dân. Câu chuyện lặp lại tương tự mười năm sau đó, khi Tetsugen lại đem hết số tiền xin được lần hai để in kinh mà giúp dân chúng đang đau khổ vì dịch bệnh. Đến lần thứ ba, Tetsugen mới in được kinh Sutra cho dân Nhật. Nhưng với họ, Tetsugen đã in kính ba lần.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhỏ dân chúng rằng chỉ những ai nghe và thi hành Lời Chúa mới được vào Nước Trời. Chúng ta chăm chỉ tham dự Thánh Lễ, sớm tối kinh hạt là điều rất tốt, nhưng chỉ giữ như những bổn phận thì chưa phải là sống Lời Chúa. Người Kitô hữu phải biết thực thi ý Chúa, là sống theo điều Người dạy: thật tình bác ái, quảng đại với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết nhận ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và can đảm thực thi thánh ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.