Thứ năm Tuần V Mùa Chay: Đóng khung

Thái Hà (22.03.2018) – Đức Giêsu nói với đám đông: “Thật tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi hằng hữu!”. (Ga 8,51-59)

Ảnh minh họa (Google)

Một huyện quan đang ức hiếp một người ngoài chợ. Có vị khách lạ đứng ra bênh vực dân lành và khuyên quan nên ứng xử đúng lý lẽ. Thấy vị khách ăn mặc bình thường, huyện quan chẳng những không nghe, còn sai lính đập cho một trận. Quan đâu biết rằng vị khách ấy là hoàng đế mặc thường phục vi hành.

Hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố Người hiện hữu khi có Abraham, vì Người là Đấng hiện hữu từ đời đời với Thiên Chúa. Sau năm lần bảy lượt nghe Đức Giêsu dùng cụm từ “Tôi hằng hữu”, đám đông bây giờ mới nhận ra rằng: Đức Giêsu đã dùng đoạn Kinh Thánh mà Thiên Chúa mặc khải danh của Người cho ông Môsê trên núi Khôrép, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa của cha ông họ. Họ không thể chấp nhận được điều này vì họ tin vào Thiên Chúa duy nhất. Vả lại, Đức Giêsu lại là người giống họ mà dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa, nên họ lượm đá để ném Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần chúng con đóng khung Ngài ở một nơi nào xa vời mà quên mất Ngài đang hiện diện nơi những người xung quanh. Giúp chúng con đối xử với nhau như đối xử với Chúa.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.