Thứ Năm Tuần V Mùa Chay: “Nếu ai giữ lời Ta thì muôn đời sẽ không phải chết”

Thái Hà (07.04.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết’. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?”  Đức Giêsu đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” Người Do thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Abraham!” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ. (Ga 8,51-59)

Lời Chúa luôn hiện diện trong đời sống và qua nhiều cách thức khác nhau Lời Chúa sẽ nhắc nhở cho ta biết sống theo thánh ý Người. Nhưng khi đối diện với Lời Chúa, ta có khuynh hướng không làm theo, vì bởi lẽ ý Chúa thì thường rất khác và đôi khi trái ngược hoàn toàn với ý riêng của ta. Chỉ những ai chấp nhận từ bỏ ý riêng để sống theo thánh ý Chúa mới có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đón nhận và thi hành sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong cuộc đời là một sự đấu tranh quyết liệt với chính mình, một sự giằng co giữa đức tin và tính yếu đuối của bản thân, nhưng đó lại là cách thức duy nhất mà người Kitô hữu phải đối diện nếu muốn bước theo Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để thi hành thánh ý Chúa Cha, xin hướng dẫn chúng con biết tìm và thực thi ý Chúa qua từng biến cố trong cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.