Thứ Năm Tuần V Phục Sinh: Tình thương

Thái Hà (11.05.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9-11)

Trong mầu nhiệm Ba Ngôi: Chúa Cha yêu Chúa con đã nhiệm xuy (Spiratio) ra Thánh Thần Tình Yêu, tình yêu giữa Ba Ngôi liên kết với nhau khi hướng về nhau đến nỗi trở nên một với nhau.

Đức Giêsu đã yêu các môn đệ bằng cách luôn giữ gìn, dạy dỗ để các ông hiểu được thế nào là tình thương. Người luôn kêu gọi các ông hãy sống kết hiệp và ở lại trong Người, để cùng nên một với Người, như Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người.

Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng vun vén cho cái tôi ích kỷ của mình, và dần trở nên vô cảm với những người xung quanh. Chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta hãy yêu thương anh em mình như Người đã làm. Vì thế, chúng ta được Người mời gọi mở lòng ra với tất cả tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Giêsu, Ngài đã dạy chúng con phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được ở lại trong Chúa, như Ngài đã ở lại trong tình yêu Chúa Cha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…