Thứ Năm Tuần V Thường Niên: Tin vào lòng Chúa thương xót

Thái Hà (09.02.2023) – Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Đức Giêsu, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy Lạp, gỗ Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (Mc 7,24-30)

Đức Giêsu khen ngợi người đàn bà dân ngoại vì đức tin và tình mẫu tử nơi bà. Trong niềm tín thác, bà chạy đến khẩn nài Đức Giêsu thi thố quyền năng hầu cứu đứa con gái đang bị quỷ ám. Trước sự thử thách tựa như khước từ của Đức Giêsu, người mẹ không những không nản chí mà còn đặt trọn niềm trông cậy nơi Người. Quả thật, đức tin cao cả của người mẹ đã lay động lòng thương xót của Chúa và dấu lạ chữa lành đã xảy đến cho con gái bà.

Qua mọi thời, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người và hằng thi ân giáng phúc cho họ. Tuy nhiên, giữa một thế giới thượng tôn chủ nghĩa vô thần người tín hữu gặp nhiều thử thách trong việc nuôi dưỡng và sống đức tin. Nếu không có đức tin chúng ta không thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa để biết chạy đến với Người. Trái lại, một đức tin mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta đạt được những điều thánh thiện mà chúng ta hằng kêu xin, giống như người dàn bà dân ngoại trong Tin Mừng hôm nay vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, xin cho chúng con hằng tin cậy và chạy đến với lòng thương xót vô bờ của Chúa như người đàn bà dân ngoại xưa kia. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…