Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: Nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui

Thái Hà (26.05.2022) – Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. (Ga 16,16-20)

Chúa Giêsu đã tiên báo cho các môn đệ rằng Người về cùng Chúa Cha. Tuy vậy, các môn đệ vẫn còn chưa “thấu hiểu” những lời nói ấy. Trong cuộc sống sẽ có những biến cố xảy đến mà chúng ta không thể nào hiểu được thánh ý của Thiên Chúa. Nhiều lúc, chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Nhưng Chúa Giêsu đã đảm bảo cho những ai một lòng trung tín với Người, “nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết mở lòng ra trước sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhờ đó, dù không thấy và không hiểu, nhưng chúng con vẫn tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.