Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: Nỗi buồn trở thành niềm vui

Thái Hà (30.05.2019) – Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. (Ga 16,16-20)

Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy (Ảnh Internet)

Nhà bác học danh tiếng Le Verrier có nhiều phát minh vĩ đại về thiên văn. Đức Cha địa phận khen ông: “Danh tiếng ông bay lên tận các ngôi sao”. Ông khiêm nhường nói: “Xin Đức Cha cầu nguyện cho con, con chỉ mong bay được lên Thiên đàng mà thôi”.

Đức Giêsu nói cho các môn đệ biết, sẽ có khoảng thời gian các ông không thấy Người vì Người về cùng Chúa Cha. Các môn đệ sẽ không còn được thấy Người nhãn tiền một cách thể lý nữa. Giờ đây, muốn nhìn thấy Người, các ông phải dùng “con mắt” đức tin.

Từ cái nhìn theo tính xác thịt chuyển sang cái nhìn trong đức tin đòi hỏi một sự biến đổi. Khi Đức Giêsu còn tại thế, đức tin các môn đệ còn bị pha trộn bởi cái nhìn bằng giác quan hơn là “nhìn” bằng tấm lòng. Nhưng từ đây, một sự thật mới là “phúc cho ai không thấy mà tin”. Và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các ông trở nên nền tảng rao truyền đức tin cho mọi người. Lúc này, niêm vui theo cảm giác chóng qua, sẽ được thay thế bằng hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cậy trông và tín thác vào Ngài, để có được bình an của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.