Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: Vắng Chúa

Thái Hà (21.05.2020) – Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. (Ga 16,16-20)

(ảnh internet)

Trả lời một bài phỏng vấn trên Zenit.org ngày 19/11/2014, nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã khẳng định rằng: “Điều cốt lõi của Kitô giáo là một câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và con người”. Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi vắng bóng Thiên Chúa?

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy tâm trạng hoang mang của các môn đệ khi nghe Đức Giêsu loan báo Người sẽ mau trở lại. Các ông buồn sầu vì sắp xa cách Chúa. Người đã khích lệ, động viên các ông vững tin nơi Người: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”. Ngay lúc này, các ông sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các ông sẽ trở thành niềm vui khi thấy Người Phục Sinh và hiện diện với các ông.

Dường như mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm “vắng Chúa” trong cuộc đời. Đó là những lúc chúng ta chán nản, thất vọng, những lúc kêu nài Chúa nhưng người chẳng đáp lời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa trong ánh sáng Chúa Phục Sinh, xin cho con biết nhận ra Chúa nơi tha nhân để chúng con biết sống yêu thương và phục vụ họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.