Thứ Năm Tuần VI Thường Niên: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều”

Thái Hà (17.02.2022) – Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai”. Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai”. Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô” […] Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các thượng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại… Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. (Mc 8,27-33)

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Người là Đấng chịu nhiều đau khổ, chịu bắt, chịu đánh đập và chịu chết vì chúng ta, mà chúng ta cứ tưởng Người đáng chịu như thế. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài. Bởi vì yêu con người mà Thiên Chúa chấp nhận để Người Con Duy Nhất của mình chịu đau khổ, nhằm cứu chuộc con người. Chúa Giêsu đã phải trả giá rất đắt để cứu từng người chúng ta. Người chấp nhận chịu nhiều đau khổ, chịu chết để đền bù tội lỗi cho chúng ta. Như thế, linh hồn của chúng ta quý giá dường nào trước mặt Thiên Chúa. Tuy vậy, dù đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi xích xiềng tội lỗi, được mở ra “cánh cổng” về Quê Trời, nhưng với sự tự do của mình, ta hoàn toàn vẫn có thể khước từ ơn cứu độ mà chọn sống một cuộc đời không cần Thiên Chúa, để rồi kết thúc trong hỏa ngục, nơi vĩnh viễn không còn được nhìn thấy Thiên Chúa, đúng với ý khi xưa mà ta đã muốn khi còn cơ hội để chọn lựa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thờ lạy và yêu mến Ngài, vì chúng con yếu đuối tội lỗi mà Chúa Giêsu phải chịu nhiều đau khổ. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết kết hợp đau khổ của mình vào cuộc khổ nạn của Người, để mưu ích cho linh hồn con và cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.