Thứ Năm Tuần VI Thường Niên: Đau khổ và vinh quang

Thái Hà (21.02.2019) – Rồi Đức Giêsu bắt đầu dạy cho các môn đệ biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. (Mc 8,27-33)

Ảnh minh họa (Google)

“Đau thương là đường lên ánh sáng, gian khổ là đường về vinh quang”.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại lời tuyên xưng long trọng của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô”. Ông Phêrô tuyên xưng chính Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, là Đấng được sai đến để cứu chuộc muôn người. Lời tuyên xưng này được chính Đức Giêsu xác nhận.

Thế nhưng, Đấng Thiên Sai ấy không được hiểu như một Mêsia trần thế. Tức là , NGười không phải một vị vua uy quyền đến khôi phục vương quốc Isael dưới đất này, nhưng là môt vị vua bị trao nộp vào tay người đời, bị hành hạ, bị giết chết và ngày thứ ba phục sinh vinh quang, hầu xây dựng Israel thiên quốc. Báo trước điều này, Đức Giêsu muốn an ủi và động viên các môn đệ cùng Người bước trên con đường thập giá. Đây là con đường mà Đức Giêsu muốn mời gọi mỗi chúng ta can đảm đón nhận và bước theo. Qua đau khổ mới xứng đáng lãnh nhận vinh quang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thắp lên niềm hy vọng trong con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.