Thứ Năm Tuần VI Thường Niên: Người trong kẻ ngoài

Thái Hà (16.02.2023) – Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói thầy là ai?” (Mc 8,27-33)

Trong cuộc sống thường ngày, ít nhiều chúng ta cũng có mối tương quan “thuộc về” như: thuộc về một giáo phận, một giáo xứ, một xóm đạo, một gia đình, một ủy ban, một hội đoàn, một nhóm, một cơ quan… Sự thuộc về đó cho chúng ta hiểu những gì diễn ra trong môi trường chúng ta là thành viên.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một đàng Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về nhận định của người khác về Người. Đàng khác, người hỏi chính các môn đệ, những người đã ở, đã sống, đã thuộc về Người rằng, Người là ai. Những câu hỏi đó đã động chạm đến ký ức của các ông về những phán đoán của người khác về Chúa Giêsu, và những ký ức mà các ông đã có về thầy của mình.

Với xác quyết của người môn đệ: “Thầy là Đấng Kitô”, chúng ta thấy rằng chỉ có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, ở với Chúa Giêsu và nhất là thuộc về Chúa Giêsu thực sự thì các ông mới có khả năng nhìn thấy được Thiên CHúa là ai và nhận ra được tình thương cứu độ mà Người dành cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được gặp gỡ Ngài trong đời sống, hầu được ở với Ngài để hiểu Ngài và yêu mến Ngài hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…