Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Giá trị của hiệp nhất

Thái Hà (17.05.2018) – Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì người Cha ban cho con cũng ở đó với con. (Ga 17,20-26)

Ảnh minh họa (Google)

Tại Georgia, Đức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi Giáo Hội Chính Thống Georgia hiệp nhất qua bí tích Rửa tội: “Sự hiệp nhất đến từ tình yêu của Chúa Kitô đã mang chúng ta lại với nhau… khuyến khích chúng ta không bỏ cuộc mà là để cho chính chúng ta cảm nhận được những gì Người đã làm, và để chân thành quảng đại, hiểu biết nhau và băng bó viết thương cho nhau, với một tinh thần của tình huynh đệ Kitô giáo thuần túy”.

Tin Mừng hôm nay cũng cho ta thấy rằng một trong những ước muốn tha thiết nhất cẩu Chúa Giêsu trước khi xa rời các môn đệ, đó là các ông luôn hiệp nhất với nhau: “Để tất cả nên một như Chúa Cha ở trong Con và Con ở trong Ch, để họ cùng ở trong chúng ta” (Ga 17,21)

Dấu hiệu của sự hiệp nhất là yêu thương. Hiệp nhất là cách thức hữu hiệu giúp người khác nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Thế nên điều kiện tiên quyết để đạt tới sự hiệp nhất là sống yêu thương – một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa được lan tỏa đến với hết mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tác tạo sự hiệp nhất yêu thương nơi chúng con, để chúng con trở nên hình ảnh sống động của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.