Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Nên một trong tình yêu

Thái Hà (20.05.2021) – Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một. (Ga 17,20-26)

“Tất cả chúng ta đều là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, và với những mức độ hiệp thông khác nhau, đều là thành phần của Dân Chúa” (Hiến chế Tín lý về Hội Thánh, số 14-15).

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là phần cuối trong Lời nguyện Hiến tế của Đức Giêsu. Người cầu xin cho các môn đệ được hiệp nhất nên một theo khuôn mẫu tihf yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi là tình yêu hướng về nhau: Chúa Cha yêu Chúa con và Chúa Con yêu Chúa Cha bằng Thánh Thần; tình yêu hướng về nhau đến độ nên một Thiên Chúa duy nhất. Như thế, Kitô hữu nên một với nhau nhờ tình yêu bác ái dành cho nhau. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi mọi người chúng ta hãy hiệp nhất nên một trong đức tin được thông truyền từ Đức Giêsu qua các Tông đồ đến cho Giáo hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và một lòng mến, như Chúa luôn hiệp nhất trong Chúa Cha nhờ Thánh Thần Tình Yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…