Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh: Tất cả nên một

Thái Hà (27.05.2020) –  Để  tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. (Ga 17,20-26)

“Để  tất cả nên một”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Hội Thánh không phải là một tổ chức phúc lợi, văn hóa hay chính trị, nhưng là một thân thể sống động, có Chúa Giêsu là Đầu”. Như vậy, mỗi tín hữu là một chi thể trong một “Thân Thể duy nhất” nơi Chúa Kitô.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm vượt quá trí hiểu của con người. Nhờ Ngôi Hai xuống thế làm người mặc khải, con người mới nhận biết được mầu nhiệm cao cả này của Thiên Chúa cũng như sự hiệm thông trong Ba Ngôi: Cha ở trong Con, Con ở trong Cha, tất cả cũng làm nên một tình yêu khăng khít giữa Cha và Con là Thánh Thần.

Chính tình yêu thâm sâu và nội tại của Ba Ngôi Thiên Chúa trở thành kiểu mẫu để chúng ta noi theo bắt chước. Đó là, mỗi người chúng ta cũng hãy biết “nên một”: nên một với Thiên Chúa và nên một với nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy Chúa hiện diện nơi những người anh em, đặc biệt nơi những người lầm than khốn khổ, để con biết tôn trọng và yêu thương họ như chính mình con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.