Thứ Năm Tuần VII Thường Niên: “Các con hãy sống hòa thuận với nhau”

Thái Hà (24.02.2022) – Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt, cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn… Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau”. (Mc 9,40-49)

Trong văn hóa dân gian Việt Nam vẫn luôn lưu truyền những truyền thống nhân bản tốt đẹp, mà qua nhiều thế hệ cha ông chúng ta vẫn không quên khuyên nhủ và dặn dò con cái mình. Những giá trị ấy được diễn đạt qua rất nhiều bài ca dao, tục ngữ như: “Bầu ơi thương lấy bí cùng” hay “Lá lành đùm lá rách”… Nhưng không chỉ dừng lại trên bình diện nhân sinh, người Kitô hữu con được Chúa Thánh Thần thúc đẩy sống với tha nhân, bằng một tình yêu hướng thượng, nghĩa là một tình yêu được đặt trên nền tảng và sức mạnh nơi Đức Kitô trong Mầu nhiệm Vượt Qua. Vì chỉ nơi thập giá, con người mới cảm nghiệm sâu xa về một tình yêu đến cùng; và ở nơi sự Phục Sinh, con người khám phá ra sự hiệp thông vinh quang và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi không chỉ đơn thuần sống hòa thuận với nhau dựa trên những giá trị cao đẹp của nhân loại, nhưng còn phải sống những giá trị ấy trong ý thức sâu xa về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, để mọi suy nghĩ – lời nói và việc làm của chúng con đều tìm vinh danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.