Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên: Chuyện một con đường

Thái Hà (27.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu hỏi một người mù: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. (Mc 10,46-52)

Trước cửa Thiên Đàng, một tu sĩ mang theo một bị đầy các nhân đức, gõ cửa và cầu khấn: “Lạy Chúa, xin cho con được vào”. Cánh cửa vẫn đóng kín. Nản lòng, vụ tu sĩ ra đi. Đến tối, ông trở lại. Lần này, ông chỉ đến với hai tay trắng mà thôi, nhưng tức khắc cánh cửa mở rộng để cho ông bước vào.

Bài Tin Mừng hôm nay nói đến những con người và con đường. Người hành khất mù nhưng lại gắn liền với một con đường. Hình ảnh của người mù, mà trước mắt đám đông, nghèo là khổ, bất động, đầy xa cách và xem ra là bị bỏ rơi và quên lãng. Cũng bước trên con đường ấy, Đức Giêsu nghe thấy lời van xin lòng thương xót của anh mù. Người đã chữa lành cho anh.

Chúng ta cũng được mời gọi đi trên con đường của Đức Giêsu với thái độ của anh mù. Bước trên con đường của chúng ta là cùng bước với nhau, là cảm thương, là dừng lại, là chữa lành cho nhau, là bước theo Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt tâm hồn con vì con cần được khai mở để nhận ra Chúa và bước theo Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…