Thứ Năm Tuần X Thường Niên: Sống hòa thuận với xóm giềng

Thái Hà (09.06.2016) – Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (Mattheu 5, 23-24)

Lời giảng dạy của Chúa Giesu trên núi đã chất vấn chúng ta rằng chúng ta đã thật sự hiểu thế nào là đối xử tốt với anh em chưa.

497
Ảnh minh họa (Google)

Nếu như chúng ta đang cầu nguyện trong nhà thờ mà nhớ ra chúng ta đang mắc lỗi với ai đó thì thái độ đúng đắn lúc này không phải thái độ sùng đạo mà là hãy bỏ tất cả ở đó và hãy chạy đến mà xin làm hòa với người đó trước đã. Nói cách khác, sống hòa thuận và yêu thương những người xung quanh còn quan trọng hơn là việc chúng ta đọc kinh và cử hành các nghi lễ.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói: “Tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa sẽ chỉ là giả dối nếu như chúng ta không sống hòa bình với anh chị em xung quanh mình”.

Điều này được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Mattheu chương 25 khi Chúa Giesu nói rằng cách chúng ta đối xử với anh chị em của chúng ta cũng chính là cách chúng ta đối xử với Người. Vậy nếu chúng ta không có lòng thương xót với anh chị em của mình thì tất cả các nghi lễ tôn giáo chúng ta cử hành đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa.

Phil Fox Rose

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giesu! Xin tha thứ cho con vì con đã nhiều lần lỗi phạm đến anh chị em con. Xin cho con biết yêu thương họ như Ngài đã yêu thương con.

Quyết tâm: Làm hòa với hàng xóm nếu có bất hòa với họ.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.