Thứ Năm Tuần X Thường Niên: Tình người

Thái Hà (15.06.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. (Mt 5,20-26)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Tác giả sách Đường hy vọng viết: “Đừng tức tối vì người ta chỉ trích con, hãy cám ơn vì con bao nhiêu điều tồi tệ khác nơi con mà người ta chưa nói tới”. Là con người, ai cũng có những thiếu sót, khuyết điểm cần được cảm thông và tha thứ.

Đức Giêsu đã kiện toàn các giới luật của cựu ước bằng luật yêu thương. Giới luật mới này làm cho đời sống của con người thấm đẫm tinh thần Tin Mừng trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Hai tương quan này gắn bó mật thiết với nhau: Đối với Thiên Chúa, con người phải thờ phượng, tin kính; đối với tha nhân, con người phải yêu mến họ vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa.

Vì thế, của lễ đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa chính là hòa giải và yêu mến anh em. Do đó, để thực hành lời Đức Giêsu dạy, trước khi tham dự Thánh Lễ và dâng của lễ cho Thiên Chúa, chúng ta phải hòa giải với mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm hòa và tha thứ cho người khác, vì đây là điều làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.