Thứ Năm Tuần XI Thường Niên: Cầu nguyện đúng cách

Thái Hà (22.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại […] Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”. (Mt 6,7-15) 

Trong hầu hết các tôn giáo lớn, cầu nguyện được xem là phương tiện hiệu quả và hữu ích không chỉ để đạt được những gì tín đồ ước muốn, mà còn để thiết lập tương quan giữa con người với thần linh. Nhưng không phải ai cũng biết cách cầu nguyện cho đúng.

Trong đoạn trích Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phương cách và tâm tình phải có khi cầu nguyện. Đó là đừng “lải nhải” như dân ngoại. Họ cầu nguyện thiếu thiện ý. Họ coi Thiên Chúa như một người xa lạ nên đã kể lể dài dòng, khoe khoang công đức của chính mình cho mọi người biết.

Với Đức Giêsu, Người mong muốn môn đệ của mình khi cầu nguyện phải mặc lấy tâm tình của người con thảo đầy lòng tin tưởng và luôn quy hướng về Chúa Cha; cầu nguyện thật sự bằng tấm lòng chứ không phải tỏ vẻ ra bên ngoài. Vì Thiên Chúa là Cha nhân lành biết rõ con cần gì và muốn gì, trước cả khi chúng ngỏ lời xin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết luôn cầu nguyện và sống gắn bó với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…