Thứ Năm Tuần XI Thường Niên: Cầu nguyện

Thái Hà (18.06.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau tới, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. (Mt 6,7-15)

Trong tác phẩm Đường Hy Vọng, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết như sau: “Một vị thánh mà không cầu nguyện là vị thánh giả”. (Trích Đường Hy Vọng, số 131)

Cầu nguyện là một hành vi không thể thiếu trong đời sống người Kitô hữu. KHi chìm đắm trong cầu nguyện, đời sống đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ và sống động hơn. Cầu nguyện không cần dài dòng văn tự, có lúc chỉ cần nói vài lời, thậm chí là những lời vụng về nhưng có giá trị thật lớn lao.

Qua lời Kinh Lạy Cha Đức Giêsu dạy, chúng ta được mời gọi hãy chuyên chăm cầu nguyện để thông hiệp với nguồn sức mạnh thần linh từ nơi Thiên Chúa. Cầu nguyện để có thể hiểu Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Nhờ đó, chúng ta cũng biết yêu thương kẻ khác như Chúa đã yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.