Thứ năm Tuần XI Thường Niên: Kinh Lạy Cha

Thái Hà (18.06.2021) – Anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. (Mt 6,7-15)

Đức Giám mục về thăm xứ đạo kia, gặp một bà cụ không thuộc Kinh Lạy Cha. Ngài ngạc nhiên hỏi lý do, bà trả lời: “Mỗi khi con đọc: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời’, con cảm động nghĩ đến thân phận mình nghèo hèn, mà lại được làm con Thiên Chúa cao cả trên trời, thì không sao cầm được nước mắt để mà đọc tiếp, cho nên con không thuộc hết Kinh Lạy Cha”. Đức Giám mục nói: “Bà cầu nguyện như thế thì đã đẹp lòng Chúa hơn bao người thuộc kinh rồi”.

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt hảo, vừa giản dị, vừa sâu sắc. Hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng lời kinh giản dị, sâu sắc đó. Bảy câu kinh Chúa dạy là một mặc khải về Chúa Cha – Đấng cao cả muôn trùng nhưng yêu thương gần gũi; Đấng đất trời không chứa nổi, đã chọn trái tim ta làm nhà, để ta có thể gọi Người là Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con thấm nhuần tinh thần cầu nguyện của Chúa, để con luôn sống thân mật với Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…