Thứ Năm Tuần XII Thường Niên: Chỉ kẻ thực hiện ý Cha mới vào Nước Trời

Thái Hà (23.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”. […]

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. (Mt 7,21-29)

Sau nhiều năm theo Chúa Giêsu, chắc hẳn không ít lần các môn đệ đã nhân danh Người để rao giảng, chữa lành, trừ quỷ… Vì thế, các ông vẫn mơ mộng về phần thưởng là có một chỗ lý tưởng trong Nước Trời vào ngày sau hết. Thế nhưng, hôm nay Chúa Giêsu đã khiến các môn đệ phải suy xét lại giấc mộng Nước Trời của các ông khi Người nói: “chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời”. Lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa cũng là lời mời gọi chúng ta hãy suy xét lại hành trình theo Chúa của chính mình. Vì trong đời sống hằng ngày, chúng ta vẫn thường xuyên cầu nguyện, xin ơn Chúa trước khi bắt đầu một công việc. Thế nhưng có bao giờ chúng ta suy xét xem việc ta làm có đúng với ý muốn chưa, hay là ta chỉ nhân danh Chúa để mà thực hiện sở thích và ý muốn của ta?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm, để trong mọi việc con dám chọn thực thi ý Chúa hơn là chọn làm theo ý riêng của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.