Thứ Năm Tuần XII Thường Niên: Chiến tranh tước đoạt mọi thứ

Thái Hà (23.06.2016) – Na-bu-cô-đô-no-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa… ra hàng vua Ba-by-lon. Vua Na-bu-cô-đô-no-xo đưa mọi kho tàng của Nhà Đức Chúa… ra khỏi đó. (II Vua 24, 11-13)

Ảnh minh họa (Google)

Bài đọc hôm nay được trích trong sách các Vua quyển II kể cho chúng ta nghe về một khoảng thời gian quan trọng của thời kỳ lưu đầy Babylon. Đoạn văn miêu tả thời gian đó như một khoảng thời gian Thiên Chúa trừng phạt những việc làm xấu xa mà vua Giuđa đã làm. Một hình ảnh quen thuộc trong các câu chuyện cổ xưa là hình ảnh của một Thiên Chúa trừng phạt con người bằng việc cho họ bại trận.

Tôi không tin rằng Thiên Chúa dành cho kẻ thù những hình phạt tàn nhẫn, mà ngược lại, quyền năng của Người dùng để cứu độ và đem lại bình an.

Thế nhưng, tất cả chúng ta sẽ sống trong tù đày khi những giá trị tinh thần, những điều tốt đẹp của chúng ta bị cướp đi, bị phá vỡ như những bình vàng của vua Salomôn.

Trong những cuộc chiến quyền lực, chúng ta có thể bị giam cầm bởi sự oán hận, trong sự kiêu căng khi tự cho mình là hoàn hảo.

Patricia Livingston

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin đừng để chúng con rơi vào những cuộc chiến quyền lực. Chúng con cần ơn Chúa để giải phóng chúng con khỏi sự tù đày của tội lỗi để trái tim chúng con biết yêu thương hơn.

Quyết tâm: Tìm cơ hội làm hòa với người đang bất hòa với ta.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.