Thứ Năm Tuần XII Thường Niên: Sự lựa chọn

Thái Hà (25.06.2020) – Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. (Mt 7,21-29)

Đức Giêsu nói: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời”.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ nhận ra đâu là nền tảng cho sự sống đích thực. Quả vậy, nền tảng đó phải được thiết lập dựa trên Lời Chúa và hơn hết là biết vận dụng Lời ấy vào cuộc sống. Nếu sự lựa chọn chỉ nhắm tới lắng nghe mà thiếu thực hành Lời Chúa thì cuộc đời sẽ giống như ngôi nhà xây trên nền cát, dễ bị lung lay, nghêng đổ.

Lời Chúa chỉ dạy là phải đi vào con đường hẹp, chấp nhận những thách đố và thiệt thòi. Chỉ ai dám sống như thế mới đứng vững trước giông tố của cuộc đời.

Đời sống Kitô giáo phải gắn liền với việc tham dự Thánh lễ và các bí tích. Cầu nguyện là phương cách tốt để kết hiệp với Chúa và hướng lòng đến những thực tại siêu việt trong Nước Trời.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Ngài là phần gia nghiệp của đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.